Osmanlı Ordusu'ndaki silahlar

 ATEŞSİZ SİLAHLAR 
Kılıç, Ok, Sapan, Bozdoğan, Topuz (gürz), Kamçı, Döğen, Balta, Meç, Şimşir, Gaddara, Yatağan, Hançer, Kama, Mızrak, Cirit, Kantariye, Kastaniçe, Süngü, Zıpkın, Tırpan, Çatal, Halbart, Mancınık, Müteharrik kule,

 ATEŞLİ SİLAHLAR

 TOPLAR

Şayka, Zarbazen, Miyane zarbazen, Şahî zarbazen, Şakloz, Drankı, Bedoluşka, Marten, Ejderhan, Kolonborna, Miyane, Balyemez adlarındaki toplar


 TÜFEMYEN
Şişhaneli karabina, Çakmaklı, Fitilli çeşitleriyle tüfek ve tabanca,

 KORUYUCULAR

Zırh, Karakal, Miğfer, Dizçek, Kolçak, Kalkan
   

Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 749x562 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın

Kesici silahlar genel olarak dört ana parçadan oluşmaktadır:

· Kabza
Kesici silahın kullanımı sırasında elle tutulan ve namlu ağırlığını dengeleyen parçasıdır.

· Balçak
Kabza ile gövde arasındaki bağlantıyı sağlayan parçadır. Kesicisilahlarda genelde kılıç ve palalarda görülmektedir. Kılıcı kull*****nelinden kaymasını önlemek ve eli saldırılardan korumak amacı ile imaledilmiştir.

· Kesici Gövde (Namlu)
Kesici silahın kesme ve delme görevini yerine getiren ana parçadır.Genelde dövme demir veya çelikten imal edilir. Üzerinde namluyuhafifletmek amacı ile kan olukları yer almaktadır. İslam kesicisilahlarında ise kitabe ve tezyinatın işlendiği parçadır.

· Kın
Kesici silahı dış etkilerden korumak ve taşıma sırasında istenmeyenzararlardan korunmak amacı ile imal edilen parçasıdır. Genelde ahşaptanyapılmış olup, üzeri deri, kumaş veya çeşitli metallerle kaplanır.

İslam Kesici Silahları
Askeri Müze İslam kesici silahları koleksiyonunun ağırlığını Türk,Memluk ve İran kesici silahları oluşturmaktadır. Cinslerine göre isekılıçlar, yatağanlar, palalar, hançerler, kamalar, cenbiyeler, balta veteberler bu önemli koleksiyonun en dikkate değer objelerinioluşturmaktadır.

Kılıç

Askeri Müze koleksiyonları içinde İslam kesici silahlarının en önemliobjelerini kılıçlar teşkil eder. İslam kökenli kılıçlar, menşe’lerinegöre şu ana başlıklar altında toplanır.

Memluk Kılıçları

Koleksiyonlarımızda çok sayıda Memluk kılıcı vardır. Bu kılıçlar YavuzSultan Selim'in Mısır Seferi (1516-1517) sırasında Memluklardan elegeçirdiği kılıçlar olup, en eski İslam kökenli silahlarıoluşturmaktadır. Bu kılıçların büyük bir bölümü kitabeli olup 14-16.yüzyıllara aittir. Askeri Müze koleksiyonları içinde yer alan Memlukkılıçları şekilleri itibarıyla üç ayrı formda toplanmaktadır 


Silahlar

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !